Het verschil tussen 'honingbijen' en 'limonadewespen', beide sociale insecten is als volgt: Bijen leven in een grote groep, een "volk" genaamd. Deze bestaat uit een koningin, vele werksters en darren. Een koningin leeft verscheidene jaren, werksters leven enkele maanden, darren zijn er alleen voor de bevruchting van een nieuwe koningin. Als de nieuwe koninginnen uitkomen verlaten ze het nest en nemen een aantal werksters mee. De bijen "zwermen" dan. Een bijenvolk overwintert als volk. Ze zitten in de korf (of een boomstronk e.d.) en sluiten de ingang zo veel mogelijk af met was. Ze houden elkaar warm door dicht op elkaar gepakt te zitten, waarbij de bijen langzaam van het midden van de klomp bijen naar de buitenkant gaan, zodat ze allemaal om de beurt aan de binnen- of buitenzijde zitten.

Wespen leven in een nest, al naar gelang de soort hangend in een boom of in de grond of in een spouwmuur. Wespenwerksters leven maar enkele maanden, een wespenvolk leeft 1 jaar. Aan het eind van het seizoen (september, oktober, soms begin november) sterven de werksters en de oude koningin. De (bevruchte) jonge koninginnen vliegen uit en overwinteren, in huis, tussen spleten in boomschors, onder dakpannen etc. In het vroege voorjaar ontwaken de koninginnen en starten een nieuw volk.

Ook in uiterlijk verschillen bijen en wespen. Bijen zijn sterk behaard en hebben aan de poten speciale stukjes om stuifmeel te bewaren. Ze verzamelen pollen en nectar (honing) om voedsel te hebben voor de winter. Wespen zijn kaal. Ze hoeven alleen maar insecten te vangen voor de larven en nectar te verzamelen voor hun eigen voedsel, ze leggen geen voorraden aan. Speciale beharing en stuifmeelkorfjes zijn niet nodig. Natuurlijk niet, want het volk sterft immers in de herfst uit. Bij wespen is de heel smalle verbinding tussen het borststuk en het achterlijf opvallend, bij bijen is dat minder geprononceerd en bovendien door de beharing gecamoufleerd. De vernauwing heeft een naam, die zelfs door de mode is overgenomen: wespentaille.

Ook wat betreft steken zijn ze verschillend. De angel is in aanleg de legboor, waarmee de eieren gelegd worden. Bij de koningin is die niet als zodanig werkzaam, maar ze kan er wel mee steken! Een wespenangel is glad en kan worden teruggetrokken, een wesp kan meerdere keren steken!

Bijen hebben een angel met weerhaken. Als een bij steekt blijft de angel in de wond zitten en als de bij wil wegvliegen trekt hij zijn hele darmstelsel en andere ingewanden kapot, de bij gaat dood. Bijen zullen daarom slechts in uiterste noodzaak steken, ze zijn in principe niet agressief (op de beruchte kruising, de killer bee, na). Wespen zijn veel agressiever!

(bron: http://www.natuurinformatie.nl)

bij-wesp-hommel

Categorie: Informatie over wespen