Wespen moeten niet worden verward met zweefvliegen. Zweefvliegen hebben wel dezelfde kleur en strepenpatroon als de wespen. Ze hebben dit alleen omdat ze zo op wespen lijken en andere insecten bang kunnen maken. Wespen kunnen steken, maar zweefvliegen zijn geheel onschuldig.

De ontwikkeling van de wesp

Een in het vorige jaar bevruchte jonge koningin overwintert op een beschutte plaats in gebouwen of onder de grond. De jonge koningin komt tevoorschijn in de lente, voedt zich met nectar en sappen en begint aan de bouw van haar nest van "wespenpapier", een mengsel van geknaagd hout, plantenresten en speeksel. Het nest kan op allerlei plaatsen gemaakt worden. In de grond, in een holle boom, in een spouwmuur of andere holle ruimte van een gebouw enz.
De eerste eitjes komen binnen een paar dagen uit. De larven maken zijden cocons waarin ze zich verpoppen. Vier tot zes weken later verschijnen de eerste werksters. Zij zijn kleiner dan de koningin en allemaal vrouwtjes; de mannetjes komen later in het seizoen.

De vrouwtjes nemen de opbouw van het nest over. Ze gaan opzoek naar voedsel en verzorgen en voeren de opgroeiende larven. De koningin legt nu alleen nog maar eitjes. Tegen het einde van de zomer kan een nest meer dan 5.000  wespen herbergen.

Bij het begin van de herfst bevruchten nieuwe mannetjes nieuwe koninginnen. Die gaan weer op zoek naar een plaats om te overwinteren. Het winterweer veroorzaakt de dood van de overige bestaande wespen.

 
Categorie: Informatie over wespen

Wanneer steken wespen?

Wespen zijn vrij agressief en kunnen wanneer zij in het nauw komen tot steken overgaan. Omdat hun angels geen ‘weerhaakjes’ hebben kunnen zij herhaaldelijk steken. Dit gebeurt vooral in de zomermaanden wanneer de wespen uit het nest op zoek gaan naar zoetigheden.

Waar wordt het gif van een wesp gemaakt?

Het wespengif wordt geproduceerd in twee spiraalvormige gifkliertjes die uitkomen in een ‘gifzakje’. Aan dit gifzakje is de scherpe angel verbonden. De vlijmscherpe angel kan makkelijk de menselijke huid doorboren, waarna gif in het huidweefsel wordt gespoten.
Wespengif bevat veel verschillende werkzame stoffen. Het bevat ondermeer histamine, serotonine, wespenkinine, fosfolipase, hyaluronidase en antigen5. Het is aangetoond dat de opbouw van het hyaluronidase-molecuul specifiek is voor elke wespensoort.

 

Wat zijn de effecten van een wespensteek?

 

Plaatselijke toxische effecten van een wespensteek:

door de steek ontstaat een scherpe, brandende pijn. Vrijwel direct ontstaat roodheid en zwelling van de huid die in de minuten na de steek verder toeneemt. Na enkele uren neemt de zwelling weer af en de afwijking verdwijnt volledig.

Uitgebreide toxische effecten van een wespensteek:

Wanneer iemand door veel wespen tegelijk gestoken wordt ontstaat door de grote hoeveelheid gif een lage bloeddruk, ernstige hoofdpijn of zelfs shock. Als er sprake is van zeer veel wespensteken kan de wespenaanval fataal aflopen. (ga direct naar de huisarts of bel 112)

Allergische reactie bij een wespensteek:

Bij een allergische reactie is er naast de ‘gewone’ toxische reactie op het gif ook nog een door het afweersysteem opgewekte reactie op een of meer componenten van het gif. Hierbij is dus niet de hoeveelheid gif bepalend voor de verschijnselen (zoals bij de toxische reactie) maar het al dan niet aanwezig zijn van een overgevoeligheid voor een bestanddeel ervan. Eén steek kan dus al voldoende zijn voor ernstige ziekteverschijnselen. (ga direct naar de huisarts of bel 112)

De allergische reactie kan lokaal zijn: er is dan sprake van een veel groter gebied van roodheid en zwelling dan bij de toxische reactie alleen. Deze extra zwelling houdt ook langer aan dan anders. Bij een systemische (algehele) allergische reactie kunnen reacties optreden die varieren van galbulten over het gehele lichaam tot oedeem in de keelholte en zelfs een snelle pols, lage broeddruk en uiteindelijk een shocktoestand waarbij mensen kunnen overlijden.

 

Wat moet ik doen na een wespensteek?

 • Koel de plek met natte doeken, een coolpack of een washandje met enkele ijsblokjes erin.
 • Krab of wrijf niet.
 • Bij zeer heftige pijn kan eventueel een pijnstillende crème op de plek worden gesmeerd.
 • Bij steken in de mond of keelholte: (ga direct naar de huisarts of bel 112)
 • Bij uitgebreide huidreacties, snelle pols, algemene malaise of een voorgeschiedenis van ernstige allergische reacties: (ga direct naar de huisarts of bel 112)
 • Aan mensen die bekend zijn met ernstige allergische reacties op wespengif kan door de arts een adrenaline bevattende spuitpen worden voorgeschreven. Na een wespensteek kan het slachtoffer zichzelf met dit apparaatje adrenaline toedienen, waardoor de allergische reactie (deels) wordt tegengehouden.
  Deze behandeling geeft het slachtoffer meer tijd om vervolgens adequate medische hulp te zoeken.
  (ga zo snel mogelijk naar de huisarts of bel 112)

(Bron:www.huidinfo.nl)

Categorie: Informatie over wespen

Indien u een wespennest ziet of vermoedt zijn er een aantal belangrijke punten om rekening mee te houden:

Een wespennest kan op heel veel verschillende plaatsen zitten. Het kan voorkomen in:

 • gaten in de muur (open stootvoegen)
 • gaatjes en openingen rond kozijnen en dakgoten
 • onder de dakpannen
 • onder dakranden (boeiborden)
 • in (holle) boomstammen en bielzen
 • in de grond (gaten van ongeveer 3 à 4 cm doorsnee)
 • in bomen en struiken (vaak zichtbaar als een grijze “bal” zie foto’s)
 • maar ook plaatsen die hierboven niet genoemd zijn, kunnen gebruikt worden als nest.

Actieve nesten zijn te herkennen aan de wespen rondom het bewuste nest of bij de ingang van het nest. U ziet de wespen in korte tijd naar binnen en naar buiten vliegen. Wespennesten worden bij voorkeur op warme plaatsen gebouwd. In 90% van de gevallen zitten de nesten op de zonnige kant.

Het is belangrijk te weten dat wespen hun nest te allen tijde zullen verdedigen!

Indien u te dicht bij het nest komt, of het wespennest laat bewegen, zullen de wespen, vaak zonder enige waarschuwing, over gaan tot een aanval. Daarbij gaan meerdere wespen vaak steken. Het spreekt vanzelf dat dit voorkomen moet worden!

Andere belangrijke zaken bij een wespennest:

 • Blijf altijd rustig bij het zien van een wespennest en raak niet in paniek!
 • Ga nooit voor de aanvliegroute van een wespennest staan! Wanneer u -van op een veilige plek- naar een nest kijkt, kunt u zien dat de wespen er via een bepaalde route invliegen. Zodra er iets of iemand zich in deze route bevindt, zullen ze aanvallen en steken.
 • Stop gaten waar de wespen in- en uitvliegen NOOIT dicht!
 • Soms kan een wespennest de grote van een (strand)bal hebben met diverse grijstinten. Als u deze ziet hangen en er zitten wespen op of bij, blijf dan uit de buurt van dit nest en raak het niet aan!
 • Indien wespen uit een opening in de grond komen, stop of trap die niet dicht. De kans is groot dat de wespen zullen overgaan tot een aanval en gaan steken!
 • Als u een wespennest ziet, laat dit dan binnen enkele dagen verwijderen. Hoe langer u wacht, hoe groter het nest en de bijhorende risico’s worden. Indien het nest niet bestreden wordt, zullen nieuwe koninginnen in het bewuste nest het volgend jaar weer voor nieuwe (meerdere) nesten zorgen! Tip: zien is bestrijden!
 • Indien u niet gediplomeerd bent in het verwijderen of bestrijden van wespennesten, laat dit dan aan de professionals over. Een verkeerde wespensteek kan u fataal worden!
 • Onthoud goed de locatie waar de wespen in- en uitvliegen en schakel een gediplomeerde bestrijder in. Deze kan het nest op een veilige en verantwoorde manier voor u bestrijden. De wespen zijn dan goed bestreden en ze zullen geen gevaar meer vormen voor u en uw omgeving!

 

Voor de regio Midden- en West-Brabant staat Faunacontrol hiervoor graag voor u klaar. Klik hier voor ons werkgebied.

Neem contact met ons op: KLIK HIER!

 

banner wespennesten

Categorie: Informatie over wespen

Het verschil tussen 'honingbijen' en 'limonadewespen', beide sociale insecten is als volgt: Bijen leven in een grote groep, een "volk" genaamd. Deze bestaat uit een koningin, vele werksters en darren. Een koningin leeft verscheidene jaren, werksters leven enkele maanden, darren zijn er alleen voor de bevruchting van een nieuwe koningin. Als de nieuwe koninginnen uitkomen verlaten ze het nest en nemen een aantal werksters mee. De bijen "zwermen" dan. Een bijenvolk overwintert als volk. Ze zitten in de korf (of een boomstronk e.d.) en sluiten de ingang zo veel mogelijk af met was. Ze houden elkaar warm door dicht op elkaar gepakt te zitten, waarbij de bijen langzaam van het midden van de klomp bijen naar de buitenkant gaan, zodat ze allemaal om de beurt aan de binnen- of buitenzijde zitten.

Wespen leven in een nest, al naar gelang de soort hangend in een boom of in de grond of in een spouwmuur. Wespenwerksters leven maar enkele maanden, een wespenvolk leeft 1 jaar. Aan het eind van het seizoen (september, oktober, soms begin november) sterven de werksters en de oude koningin. De (bevruchte) jonge koninginnen vliegen uit en overwinteren, in huis, tussen spleten in boomschors, onder dakpannen etc. In het vroege voorjaar ontwaken de koninginnen en starten een nieuw volk.

Ook in uiterlijk verschillen bijen en wespen. Bijen zijn sterk behaard en hebben aan de poten speciale stukjes om stuifmeel te bewaren. Ze verzamelen pollen en nectar (honing) om voedsel te hebben voor de winter. Wespen zijn kaal. Ze hoeven alleen maar insecten te vangen voor de larven en nectar te verzamelen voor hun eigen voedsel, ze leggen geen voorraden aan. Speciale beharing en stuifmeelkorfjes zijn niet nodig. Natuurlijk niet, want het volk sterft immers in de herfst uit. Bij wespen is de heel smalle verbinding tussen het borststuk en het achterlijf opvallend, bij bijen is dat minder geprononceerd en bovendien door de beharing gecamoufleerd. De vernauwing heeft een naam, die zelfs door de mode is overgenomen: wespentaille.

Ook wat betreft steken zijn ze verschillend. De angel is in aanleg de legboor, waarmee de eieren gelegd worden. Bij de koningin is die niet als zodanig werkzaam, maar ze kan er wel mee steken! Een wespenangel is glad en kan worden teruggetrokken, een wesp kan meerdere keren steken!

Bijen hebben een angel met weerhaken. Als een bij steekt blijft de angel in de wond zitten en als de bij wil wegvliegen trekt hij zijn hele darmstelsel en andere ingewanden kapot, de bij gaat dood. Bijen zullen daarom slechts in uiterste noodzaak steken, ze zijn in principe niet agressief (op de beruchte kruising, de killer bee, na). Wespen zijn veel agressiever!

(bron: http://www.natuurinformatie.nl)

bij-wesp-hommel

Categorie: Informatie over wespen